Quyền lợi
Benefits 인포01 이미지01 모바일 Benefits 인포01 이미지01
Nơi làm việc vui vẻ
· Bảo hiểm (SI, HI, UI)
· Khám sức khoẻ
· Câu lạc bộ Fitness trong công ty
· Nhà ăn trong công ty
· Hỗ trợ xe Bus đi làm Hà Nội ↔ Hà Nam
· Nghỉ phép liên quan đến hiếu,hỉ
Benefits 인포01 이미지02 모바일 Benefits 인포01 이미지02
Nơi làm việc giúp bạn phát triển
· Lớp học tiếng Hàn
· Các chương trình đào tạo cho đội
ngũ nhân viên xuất sắc
Benefits 인포01 이미지03 모바일 Benefits 인포01 이미지03
Nơi làm việc chung tay cùng bạn xây dựng kinh tế
· Incentive
· Tháng lương thứ 13