Đăng thông tin tuyển dụng
Bộ phận tuyển dụng Bộ phận sản xuất
Quy mô tuyển dụng 700 người (2017)
Điều kiện tuyển dụng
· Trình độ : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
· Sức khoẻ : Những người đạt sức khoẻ tốt trong quá trình kiểm tra sức khoẻ
Hỗ trợ và chế độ
đãi ngộ
See detail →
Các bước tuyển dụng Tiếp nhận hồ sơ Phỏng vấn Khám sức khoẻ Đào tạo tại Hàn Quốc
Tiếp nhận cuối cùng
Giám đốc nhân sự Mr.Giang (HR manager)
E-mail truonggiang@seoulsemicon.com