Thông tin liên lạc
전화번호 아이콘 Trưởng phòng nhân sự Mr.Giang (HR manager)
이메일 아이콘 E-mail truonggiang@seoulsemicon.com
업무시간 아이콘 Thời gian có khả năng liên lạc 08:00 AM - 05:00 PM
주소 아이콘 Nơi phỏng vấn KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.